CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY :

 Ubytovanie : 30 – 49 Euro/mesiac

 Stravovanie : 105,60 – 129,60 Euro/mesiac

 Upratovanie, pranie, údržba šatstva a bielizne, žehlenie : 75 – 90 Euro/mesiac

 Celková suma za poskytnutú sociálnu službu : 210,60 – 268,60 Euro/mesiac

 

Cenník služieb poskytovaných nad rámec zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb :

Pedikérske služby : 3 Euro

 Strihanie, holenie : - podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa