Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť politiky Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

 

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby (PSS) a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. Naším poslaním je okrem zvyšovania spokojnosti našich PSS a ich rodinných príslušníkov, aj motivácia zamestnancov a dosiahnutie stability a vyrovnaného hospodárenia. Chceme byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa prijímatelia sociálnej služby budú cítiť tak, ako vo svojej rodine a kde sa im poskytne dobrá opatera a láska zároveň. Snažíme sa skrášľovať, zlepšovať a spríjemňovať prostredie, budovu zariadenia, vybavenie priestorov, dopĺňať ošetrovateľskú techniku, zamestnávať nielen odborne, ale aj ľudsky zdatných pracovníkov pre ktorých najvyššou hodnotou bude človek a jeho potreby, záujmy a individualita.