1966-ban egy egykori kastély rekonstrukciójával hozták létre a nagymegyeri felnőttek szociális otthonát. A létesítmény Nagymegyer városához tartozó Ižop településen található, csendes, félreeső környezetben.

A SZERVEZET JOGI FORMÁJA: költségvetési szervezet

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TÍPUSA:

Az intézményben nyújtott szociális szolgáltatási forma egész évben igénybe vehető szociális szolgáltatás. Felnőttek Szociális Otthona nevű intézmény elsődleges célja, hogy folyamatosan javítsa a szociális szolgáltatások nyújtásának minőségét az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. A célcsoportot különböző típusú fogyatékossággal élő felnőttek alkotják, akik egy másik személy segítségére szorulnak, amíg a nyugdíjkorhatárt el nem érik. Filozófiánk a szociális szolgáltatások standardjaival megfelelő minőségi szociális szolgáltatások nyújtása a kedvezményezett számára és megfelelő életkörülmények teremtése. Hátrányos helyzetük ellenére, ezáltal a bentlakók színvonalas és teljes életet élhetnek emberi méltóságuk megőrzésével. A létesítményben más természetes személy segítségére szoruló természetes személyek súlyos fogyatékossága, kedvezőtlen egészségi állapota miatti szociális helyzetének megoldására szociális szolgáltatásokat nyújtanak.

A létesítmény egész éves teljes kapacitása 43 férőhely