O nás

Vážení návštevníci,

nášho zariadenia,

 

upozorňujeme Vás, že aj napriek uvoľňujúcim opatreniam súvisiacim s opatreniami proti šíreniu COVID – 19 naše zariadenie znovu od 24.07.2020

pristupuje k možnosti zatvorenia zariadenia pre verejnosť a návštevy.

 

V tejto situácií prosím uprednostnite a využitie iné možnosti kontaktov / telefonicky, email, Skype, príp. iné videohovory .../ pred osobným kontaktom. 

Chránite tým nielen nás, ale aj seba!!!

Za pochopenie Vám úprimne ďakujeme.

 

                                            PhDr. Ladislav Hancko

                                                                       Riaditeľ DSS

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi bol zriadený v roku 1966 rekonštrukciou bývalého kaštieľa. Zariadenie sa nachádza v osade Ižop, patriacej k mestu Veľký Meder, v tichom a oddelenom prostredí.

PRÁVNA FORMA ZARIADENIA : rozpočtová organizácia

DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY : Poskytovaná forma sociálnej služby v zariadení je celoročná sociálna služba. V zariadení sa poskytujú sociálne služby na riešenie sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBYSlužby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré ešte nedovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. Počet klientov je 43.