O Z N A M

Na základe „Pandemického semaforu pre sociálne služby v súvislosti s ochorením COVID 19“, od 01.11.2021 platí aktualizovaný COVID automat, podľa ktorého je okres Dunajská Streda v červenej fáze (v prvom stupni ohrozenia). DSS vo Veľkom Mederi s účinnosťou od 01.11.2021 upravuje podmienky pre návštevy prijímateľov sociálnych služieb.

Návštevy sú zakázané !

Podpora klientov je možná prostredníctvom telefonických hovorov alebo písomnej korešpodencie.

Návšteva u klientov je možná len vo výnimočných prípadoch, so súhlasom riaditeľa zariadenia a dodržania stanovených pandemických pravidiel.

                                                                                         

PhDr. Ladislav Hancko

Riaditeľ DSS

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi bol zriadený v roku 1966 rekonštrukciou bývalého kaštieľa. Zariadenie sa nachádza v osade Ižop, patriacej k mestu Veľký Meder, v tichom a oddelenom prostredí.

PRÁVNA FORMA ZARIADENIA : rozpočtová organizácia

DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY : Poskytovaná forma sociálnej služby v zariadení je celoročná sociálna služba. V zariadení sa poskytujú sociálne služby na riešenie sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY : Služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré ešte nedovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. Počet klientov je 43.