Úradné hodiny

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00

Adresa: Domov sociálnych služieb pre dospelých
Veľký Meder, časť Ižop-Pusta 1936/1

e-mail:

 Štatutárny zástupca – riaditeľ PhDr. Ladislav Hancko, tel. číslo : 0315552197

 Vedúca sestra – Mgr. Zuzana Paxianová, tel. číslo : 0315512197

Sociálna pracovníčka – Mgr. Anikó Dingha, tel. číslo : 0315552197

Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov:

Adriana Némethová, tel. číslo: 0315552197, e-mail:

Mgr. Anikó Dingha, tel.číslo: 0315552197,  e-mail: