Oznámenie

V záujme ochrany zdravia našich  prijímateľov a zamestnancov od 16.01.2023 uzatvárame zariadenie a zakazujeme návštevy. Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia chrípky a Covid-19 . Zákaz platí až do odvolania.

Za Vaše porozumenie Vám ďakujeme.

PhDr. Hancko Ladislav

riaditeľ DSS

 

Értesítés  !

Járványügyi okok miatt a lakóink és alkalmazottaink védelme  érdekében 2023.január 16.-tól meghatározatlan ideig  látogatási tilalom lépett életbe.

Megértésüket köszönjük.

PhDr. Hancko Ladislav

Otthon igazgatója

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi bol zriadený v roku 1966 rekonštrukciou bývalého kaštieľa. Zariadenie sa nachádza v osade Ižop, patriacej k mestu Veľký Meder, v tichom a oddelenom prostredí.

PRÁVNA FORMA ZARIADENIA : rozpočtová organizácia

DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY : Poskytovaná forma sociálnej služby v zariadení je celoročná sociálna služba. V zariadení sa poskytujú sociálne služby na riešenie sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY : Služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré ešte nedovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. Počet klientov je 43.