Čajové popoludnie

Dňa 27.11.2017sme organizovali v našom domove ,,Čajové popoludnie,,. Oboznámili sme klientov s históriou čaju, aké má zdravotné účinky. Premietali sme filmy o čaji,  ako a akým spôsobom sa pripravuje čaj. Klienti mali možnosť degustácie rôznych čajov, napr. z Himalájí, Číny, zelené čaje v kombinácii s bylinkami, koreninami, kvetmi. Klienti sa cítili veľmi dobre.

premietanie filmov
ponuka čajov
ochutnávka čajov
zákusok k čaju
šikovnostné hry
vymaľovanie