Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi usporiadal dňa: 30.08.2017 podujatie pod názvom „ Guláš Party “ . Tejto akcie sa zúčastnili aj klientky zo zariadení DSS - Lehnice  a DSS – Jahodná. Program sa začal známou spoločenskou hrou „ Človeče nehnevaj sa “. Figúrkami boli klienti, klientky a zamestnanci. Hráči boli oblečení do rovnakých farebných tričiek a mali sme vytvorené 4 mužstvá .Počas celej hry panovala veľmi dobrá nálada. Program pokračoval obedom – chutným gulášom. K dobrej nálade prispel svojou hudbou DJ- Tibor – klient zo zariadenia.

Posledným bodom programu bolo vystúpenie mladých umelcov. Umelci svojím kultúrnym programom spríjemnili popoludnie klientov v DSS.

Fotogaléria: 
Spoločná fotka klientov
Posedenie klientov
Spločenské hry
Klient hádže kockou
Posedenie