Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi organizoval dňa 05.05.2017 3. ročník Humorfestu, ktorý sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi. Na podujatí sa zúčastnilo 8 zariadení : DSS – Medveďov, DSS – Jahodná, DSS – Lehnice, DSS – Okoč, DSS – Horný Bar, DSS – Táplánypuszta z Maďarská, DSS – Košúty a DSS – Veľký Meder.

V priebehu predpoludnia sa predstavili klienti a klientky pozvaných domovov v troch súťažných kategóriách  a to nasledovne:

1. kategória : Divadlo
2. kategória : Báseň a próza
3.kategória : Tanec  a hudba

Klienti a klientky s veľkou radosťou vystúpili v jednotlivých kategóriách a netrpezlivo čakali výsledky hodnotenia poroty. Ich vystúpenia vytvorili  príjemnú atmosféru a dobrú náladu .

Po ukončení súťažných vystúpení nasledoval  obed a vyhodnotenie. Po odovzdaní ocenení sa klienti a klientky s dobrou náladou zabávali a tancovali. Naša akcia pod názvom „Humorfest“ splnila očakávania, klienti a klientky z akcie odchádzali spokojní s úsmevom na tvári.

Fotogaléria: 
Humorfest - ceny pre viťazov
Humorfest - vystúpenie
Humorfest - divadlo
Humorfest - próza
Humorfest - dvaja herci
Humorfest - ukončenie predstavenie