Dňa 10.05.2018 sme usporiadali podujatie IV. Humorfest vo Veľkom Mederi v kultúrnom dome. Základným znakom akcie bola veselosť a dobrá nálada. Pre klientov  pozvaných domovov sme zorganizovali  súťaž v troch kategóriách, ako divadlo, báseň, próza, hudba a tanec. Každý z vystupujúcich bol ocenený. Ocenili sme hlavne veľké úsilie, ktoré vložili do vytvorenia kvality predstavenia. Po chutnom obede pokračoval deň spoločným tancom a zábavou. Pri živej hudbe sa pozvaní hostia cítili veľmi dobre.

Fotogaléria: 
zumba začiatočníkov
spev a tanec
na pláži
vystúpenie
"živé" bábiky