Vo februári sme usporiadali domácu fašiangovú zábavu. Pozvaní boli klientky a klienti z DSS Lehnice a Jahodná. Klientky z DSS Lehnice predviedli módnu prehliadku. Naši klienti napodobňovali slávnych spevákov a speváčky. Zúčastnení okoštovali fašiangové šišky a maškrty. Zúčastnili sa na tanečnej súťaži a vyskúšali si aj karaoke. Bohužiaľ klienti z DSS Jahodná sa kvôli chorobe nemohli zúčastniť na našom podujatí.

Fotogaléria: 
country tanečnici
čakanie na darčeky
herečka a herec
módna prehliadka
slávnostné otvorenie zábavy
speváčky a speváci
spevák
tenoristi