Medzinárodný stolnotenisový turnaj v Okoči

Dňa 21.03.2018 sa klienti zúčastnili na Medzinárodnom stolnotenisovom turnaji v Okoči. Turnaj prebiehal v bojovej nálade. Naši klienti boli veľmi úspešní. Ábrahám Štefan sa umiestnil na 2. mieste v kategórie senior.

hrdí športovci
koncentrácia
sústredenie
tréning
víťazovia
vyhodnotenie