Návšteva hasičskej stanice vo Veľkom Mederi

Dňa 19.02.2019 naši klienti navštívili hasičskú stanicu vo Veľkom Mederi.  V rámci exkurzie sa oboznámili s hasičskou technikou a autami  hasičského zboru. Mohli si do nich sadnúť, poobzerať sa v nich. Obohatili sa  pekným zážitkom.

s hasičmi
hasičská stanica - Veľký Meder
oboznámenie so záchrannou technikou
pred autom
vyskúšanie auto
vyskúšanie auto 2