Návšteva knižnice v Čiližskej Radvani

Dňa 20.03.2018 sme navštívili knižnicu v Čiližskej Radvani pretože mesiac marec je zapísaný v pamäti ako mesiac knihy. Pani knihovníčka vysvetlila pravidlá správania sa všetko dôležité čo sa týka knižnice, požičiavania a čítania kníh, ako kniha vzniká. Návšteva knižnice sa klientom páčila a priniesla im nové informácie a poznatky o knihách.

moja oblúbená kniha
na výstave maľovanie s farbami na sklo
nájdená oblúbená kniha
radosť z čítania