Každoročne  v marci naši PSS navštívia pri príležitosti mesiaca knihy knižnicu v Čiližskej Radvani.

Pani knihovníčka  nám vysvetlila  pravidlá správania  sa , čítania a požičiavania kníh. 

PSS mali možnosť poprechádzať sa v regáloch  jednotlivých žánroch , nazrieť do kníh,

ktoré ich zaujali. Návšteva knižnice sa prijímateľom páčila, priniesla im nové poznatky o knihách.

Fotogaléria: 
návšteva knižnice
návšteva knižnice
návšteva knižnice
návšteva knižnice
návšteva knižnice
návšteva knižnice
návšteva knižnice