Okružná cesta okolo vodných mlynov Dunajský Klátov – Tomášikovo - Jelka

Dňa 24.07.2019 sme organizovali okružnú cestu okolo vodných mlynov. Najprv sme navštívili vodný mlyn v Dunajskom  Klátove , kde je príroda očarujúca.  Potom sme pokračovali našu cestu do Tomášikova. Po prehliadke mlyna sme sa naobedovali v reštaurácii s výhľadom na Malý Dunaj. Tu sme sa stretli s klientmi z DSS Jahodná. Posledná zastávka našej cesty bol rekonštruovaný vodný mlyn v Jelke. Okružná cesta sa podarila vynikajúco, naši klienti sa smelo pýtali od sprievodcov mlynov.

Dunajský klátov
Dunajský klátov 2
Jelka - kolový mlyn
Jelka - kolový mlyn 2
Tomásikovo stretnutie s klientmi DSS Jahodná
Tomásikovo - kolový mlyn
Tomásikovo - kolový mlyn 2