Oslava MDD 2019

Dňa 6.6.2019 sme oslavovali v našom domove MDD . S klientmi sme hrali šikovnostné hry, do ktorých sa klienti aktívne zapájali: Extra rýchle obliekanie, Hra na silného muža, Natieranie masťového chleba, Navliekanie náhrdelníka   a Jedenie pudingu. Spoločne strávený  celý deň bol plný smiechu a dobrej nálady.

express obliekanie
hra na silného muža
kotúlanie pneumatík
natieranie chleba
navliekanie snacks-u
pudingová hra