Posedenie pri hudbe

Dňa 25.01.2018 sme organizovali v našom domove posedenie pri hudbe. Klienti mali možnosť vyskúšať rôzne hudobné nástroje, ako syntetizátor, bubon, ústna  harmonika, atď.

 

Počúvali sme známe ľudovky, relaxačnú hudbu  i moderné pesničky. Klienti sa dobre zabávali.

čaro hudby
hra na bubny
hra na bubny
hra na fúkacej harmonike
hra na klavíri
posedenie pri hudbe
radosť hudby