Dňa 29.03.2018 klienti oslavovali Veľkú noc. Počas dňa hrali šikovnostné hry, maľovali kraslice, z ktorých sme spravili výstavu. Popoludní recitovali básničky, vivršovačky , každý klient dostal veľkonočné vajíčko.

Fotogaléria: 
aktívny umelci
recitovanie
sladkosti do ruky
šikovnostné hry
tvorivá dielňa
veľkonočný pieseň
vynšovanie
zrazitkovanie