Predvianočná omša

Dňa 12.12.2017 sme mali adventné posedenie. Zavolali sme na spoveď rímskokatolického farára. Po spoločnom posedení nám pán farár vysvetlil význam slova advent, priblížili sme klientom vianočné obdobie podľa našich predkov, pri rozhovore o vianočných zvykoch a o tom, čo znamenajú  jednotlivé vianočné symboly. Na záver nám farár  udelil spoločné požehnanie a prisľúbil, že medzi nás s radosťou ešte príde.

darček pre farára
návšteva farára
predvianočná omša