Dňa 13.12.2022 Nás navštívili žiaci  zo Spojenej školy Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda. Vystupovali s bohatým vianočným programom , recitovali , spievali a tancovali.   Po programe obdarovali našich prijímateľov a zamestnancov maličkými  darčekmi a ovocím . Ako poďakovanie aj naši prijímatelia   zaspievali  pesničky. Stredoškoláci priniesli so sebou do domova kúsok vianočnej nálady, ktorá skrášlila obdobie očakávania Vianoc.  

Ďakujeme im .....

Fotogaléria: 
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie
predvianočné prekvapenie