Retro športový deň

Dňa 27.09.2018 sa uskutočnilo v našom domove podujatie  z  názvom Retro športový deň. Zúčastnili sa  pozvaní klienti a klientky  z DSS Horný Bar a DSS  Jahodná. Udalosť sa konala v jedálni a po obede   na dvore. Pripravili sme zábavné, spoločenské súťaže:  škriatkove kolky, hádzanie do cieľa, vodná skúška, štafeta, veža z toaletného papiera, hladný medveď. Súťažiaci boli oboznámení s pravidlami  v priebehu hier. Po obede sme mali vyhodnotenie a pripravili sme ešte zábavnú, spoločenskú hru ,,Človeče hraj sa! ,,.

Klienti a klientky sa cítili veľmi dobre. Celé podujatie sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére.

človeče hraj sa
škriatkové kolky
vyhodtnotenie