Svätá omša

Dňa 29. 09. 2017 nás navštívil miestny rímskokatolícky farár , ktorý nám celebroval svätú omšu z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panne Márie. Spolu sme sa modlili, spievali sme kresťanské piesne. Klienti mali možnosť na voľný rozhovor. Klienti dostali požehnanie.

Modlenie klientov
Farár s klientami pri stole