Tradične sme sa pripravili na  Veľkonočné sviatky v našom domove. Prvé  aprílové dni sme  začali  s jarným upratovaním  v domove , potom sme vyzdobili budovu  a park   s veľkonočnými dekoráciami.

Dňa 04.04.2023 nás navštívil  pán farár z Veľkého Medera  z príležitosti Veľkonočných sviatkov. Celebroval svätú omšu a porozprával s prijímateľmi. Zúčastnili sme aj na Veľkonočných trhoch v Trnave organizované   TTSK Trnava, kde sme predávali dekoračné predmety -  vyrobené spoločne s našimi  prijímateľmi v rámci ergoterapie.  Nasledujúci deň  sme organizovali tvorivú  dielňu , kde  naši  PSS vyskúšali nové techniky zdobenia a maľovania kraslíc.

Dňa 06.04.2023  sme oslávili  sviatky  s recitovaním tradičných veľkonočných  veršovačiek a tancom. Každý prijímateľ bol veľmi aktívny   a odmenení s veľkonočnými balíčkami.

Dňa 11.04.2023 naši chlapci  išli na šibačku  do  DSS Medveďov, kde dievčatá  trošku popolievali,  aby   ostali naďalej pekné a zdravé.                                                        

Fotogaléria: 
sviatočná omsa
sviatočná omsa
tvorivá dielna
tvorivá dielna
tvorivá dielna
tvorivá dielna
tvorivá dielna
tvorivá dielna
tvorivá dielna
oslava
oslava
oslava
oslava
oslava
oslava
oslava
oslava
oslava
šibačka v DSS Medvedov
šibačka v DSS Medvedov