Už viac ako rok trvá pandémia, nikto nevedel, ani si nemyslel, že bude trvať až doteraz.

Opatrenia , ktoré dodržiavame, nám slúžia , aby sme ostali zdravými – chránia nás. Aj naši prijímatelia sociálnej služby sú informovaní, pochopili a zmierili sa s aktuálnou situáciou. Pravidelné testovanie sa stalo súčasťou života nášho domova. Na začiatku krízovej situácie sme aktivizovali prijímateľov individuálne so  zameraním na ich záujmy. Všetko sme oslavovali , ale individuálnym spôsobom. Nechýbala ani hudba,  ani spev , výtvarné a telesné aktivity a pomocné práce okolo domova. Pravidelne sme sa starali o park, vysadzovali sme pestrofarebné kvety , vyvesili sme ručne zhotovené záhradné dekorácie. Tak sme skúšali „sfarbiť“ a skrášliť prostredie. V súčasnosti sa situácia trošku zlepšila , čakáme na koniec pandémie a sme pripravení na očkovanie.

 Zatiaľ náš personál plnou silou pracuje  na tom , aby zabezpečil naším prijímateľom sociálnej služby príjemné , veselé, aktívne a láskyplné všedné dni.

Fotogaléria: 
vianoce z krabičky od topánok
darčeky pre deduska
fašiangová tombola
fašiangy
fašiangy
individualna aktivita
individuálna telesná aktivita
karneval
návšteva domácej knižnice
pohybové hry a oddychovanie na dvore
polievanie semien
siatie kvetinových semienok
slnečný kúpeľ
starostlivoť o park
starostlivoť o park
starostlivoť o park
veľkonočná hra
veľkonočná hra
veľkonočná tvorivá dieľna
veľkonočná tvorivá dieľna
veľkonočná tvorivá dieľna
veľkonočná tvorivá dieľna
výtvarná aktivita
výtvarná aktivita