Medzinárodný stolnotenisový turnaj v Okoči

hrdí športovci

Dňa 21.03.2018 sa klienti zúčastnili na Medzinárodnom stolnotenisovom turnaji v Okoči. Turnaj prebiehal v bojovej nálade. Naši klienti boli veľmi úspešní. Ábrahám Štefan sa umiestnil na 2.

Zverejnené: 5.4.2018

Návšteva knižnice v Čiližskej Radvani

moja oblúbená kniha

Dňa 20.03.2018 sme navštívili knižnicu v Čiližskej Radvani pretože mesiac marec je zapísaný v pamäti ako mesiac knihy.

Zverejnené: 5.4.2018

Maškarný ples u nás 2018

country tanečnici

Vo februári sme usporiadali domácu fašiangovú zábavu. Pozvaní boli klientky a klienti z DSS Lehnice a Jahodná.

Zverejnené: 2.3.2018

Posedenie pri hudbe

čaro hudby

Dňa 25.01.2018 sme organizovali v našom domove posedenie pri hudbe. Klienti mali možnosť vyskúšať rôzne hudobné nástroje, ako syntetizátor, bubon, ústna  harmonika, atď.

 

Zverejnené: 25.1.2018

Krajina snov výtvarná súťaž

vystúpenie

Dňa 08.12.2017 bolo slávnostné otvorenie výstavy. Program otvorili naši klienti s gréckym tancom. Každý účastník dostal darček a ocenenie.

Zverejnené: 5.1.2018

Pages