Fotogaléria

Posedenie pri príležitosti blížiacej sa Veľkej Noci

aktívny umelci

Dňa 29.03.2018 klienti oslavovali Veľkú noc. Počas dňa hrali šikovnostné hry, maľovali kraslice, z ktorých sme spravili výstavu. Popoludní recitovali básničky, vivršovačky , každý klient dostal veľkonočné vajíčko.

Zverejnené: 5.4.2018

Veľkonočná svätá omša

omša

Dňa 22.03.2018 sme mali svätú omšu z príležitosti Veľkonočných sviatkov. Navštívil náš domov pán farár z Veľkého Medera. Spieval a modlil sa spolu s našimi klientmi, potom sme mali možnosť na voľný rozhovor.

Zverejnené: 5.4.2018

Medzinárodný stolnotenisový turnaj v Okoči

hrdí športovci

Dňa 21.03.2018 sa klienti zúčastnili na Medzinárodnom stolnotenisovom turnaji v Okoči. Turnaj prebiehal v bojovej nálade. Naši klienti boli veľmi úspešní. Ábrahám Štefan sa umiestnil na 2.

Zverejnené: 5.4.2018

Návšteva knižnice v Čiližskej Radvani

moja oblúbená kniha

Dňa 20.03.2018 sme navštívili knižnicu v Čiližskej Radvani pretože mesiac marec je zapísaný v pamäti ako mesiac knihy.

Zverejnené: 5.4.2018

Maškarný ples u nás 2018

country tanečnici

Vo februári sme usporiadali domácu fašiangovú zábavu. Pozvaní boli klientky a klienti z DSS Lehnice a Jahodná.

Zverejnené: 2.3.2018

Pages