Predvianočné posedenie

maľovanie vianočných figuriek

Dňa 13.12.2017 sme do nášho zariadenia pozvali klientov a klientky s DSS Lehnice, Medveďov, Okoč, Jahodná, Horný Bar. Cieľom nášho stretnutia bolo, aby sme strávili spolu pekné chvíľky.

Zverejnené: 5.1.2018

Predvianočná omša

darček pre farára

Dňa 12.12.2017 sme mali adventné posedenie. Zavolali sme na spoveď rímskokatolického farára.

Zverejnené: 5.1.2018

Čajové popoludnie

premietanie filmov

Dňa 27.11.2017sme organizovali v našom domove ,,Čajové popoludnie,,. Oboznámili sme klientov s históriou čaju, aké má zdravotné účinky. Premietali sme filmy o čaji,  ako a akým spôsobom sa pripravuje čaj.

Zverejnené: 12.12.2017

Katarínska zábava v Maďarsku

sledovanie kultúrneho programu

Dňa 28.novembra 2017  Domov sociálnych služieb Táplánypuszta organizovali Katarínsku zábavu. Už tradične sa naši klienti mohli stretnúť s klientmi iných zariadení, podeliť sa o svoje zážitky. Naši klienti využili jedn

Zverejnené: 12.12.2017

Svätá omša

Modlenie klientov

Dňa 29. 09. 2017 nás navštívil miestny rímskokatolícky farár , ktorý nám celebroval svätú omšu z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panne Márie. Spolu sme sa modlili, spievali sme kresťanské piesne.

Zverejnené: 29.9.2017

Pages