Čajové popoludnie

premietanie filmov

Dňa 27.11.2017sme organizovali v našom domove ,,Čajové popoludnie,,. Oboznámili sme klientov s históriou čaju, aké má zdravotné účinky. Premietali sme filmy o čaji,  ako a akým spôsobom sa pripravuje čaj.

Zverejnené: 12.12.2017

Katarínska zábava v Maďarsku

sledovanie kultúrneho programu

Dňa 28.novembra 2017  Domov sociálnych služieb Táplánypuszta organizovali Katarínsku zábavu. Už tradične sa naši klienti mohli stretnúť s klientmi iných zariadení, podeliť sa o svoje zážitky. Naši klienti využili jedn

Zverejnené: 12.12.2017

Svätá omša

Modlenie klientov

Dňa 29. 09. 2017 nás navštívil miestny rímskokatolícky farár , ktorý nám celebroval svätú omšu z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panne Márie. Spolu sme sa modlili, spievali sme kresťanské piesne.

Zverejnené: 29.9.2017

Hipoterapia - Plauter kúria

Klienti sedia pri stole

Dňa 27.9.2017 sme sa s  klientmi zúčastnili hipoterapie vo Veľkom Mederi v hoteli Plauter kúria. Klienti absolvovali terapeutické vychádzky na koni so sprievodcom.

Zverejnené: 27.9.2017

Guláš párty

Spoločná fotka klientov

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi usporiadal dňa: 30.08.2017 podujatie pod názvom „ Guláš Party “ . Tejto akcie sa zúčastnili aj klientky zo zariadení DSS - Lehnice  a DSS – Jahodná.

Zverejnené: 30.8.2017

Pages