Humorfest

Humorfest - ceny pre viťazov

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi organizoval dňa 05.05.2017 3. ročník Humorfestu, ktorý sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi.

Zverejnené: 7.5.2017

Pages